Nu nærmer generalforsamlingen sig, husk at punkter og forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før. Har du forslag til ændriger af vedtægter skal det være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før (http://www.dkdb.dk/klub/2014-10-13-10-20-51/vedtaegter#Kap5).

Vi håber selvfølgelig at du vil stille op til et udvalg eller bestyrelsen, så husk at give besked om dette også.