Priserne er fastsat pr. 1/9-2013.

Priserne er pr. dag og udstyret skal afleveres straks efter dykket, bliver det først afleveret dagen efter, er det at betragte som to dages leje.

Udstyret afleveres afskyllet i ferskvand

Leje af udstyr arrangeres med udstyrskoordinatoren, enten i form af et telefonopkald eller en sms der skal bekræftes.

For 1'ste prøvedyk gælder disse priser også for ikke-medlemmer, udover dette skal priserne ganges med 2 for ikke-medlemmer.

Beklædning                
Luftsystem  
Dragt 20   BCD 25
Maske 10   Regulator 50
Finner 10   Flaske 25
Sko 20      
Samlet sæt 50   Samlet sæt 75
Begge dele samlet 100

Priserne er fastlagt ud fra en forhåbning om at udstyret kan vedligeholdes for indtægterne.